Hoveniersbedrijf Jaap de Vries

De groenspecialist bij de aanleg van het onderhoud aan uw tuin

Privacy Statement & Cookies

Hoveniersbedrijf Jaap de Vries Respecteerd uw recht op privacy. Wij vinden uw privacy net zo belangrijk als ons eigen recht op privacy. Daarom kunt er vanuit gaan dat wij uw persoonlijke gegevens zorgvuldig behandelen en alleen gebruiken binnen de daarvoor gestelde kaders. In deze verklaring kunt lezen wat de aard en het doel is van het verwerken van persoonsgegevens en hoe wij deze gegevens verkrijgen, gebruiken en bewaren.

Verwerking verantwoordelijke

Hoveniersbedrijf Jaap de Vries is verantwoordelijk voor het verwerken en bewaren van gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Hoveniersbedrijf Jaap de Vries

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Hoveniersbedrijf Jaap de Vries verzamelt en verwerkt gegevens voor diverse doeleinden. Wij verkrijgen deze gegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons verstrekt. Hieronder is een overzicht weergegeven van de belangrijkste persoonsgegevens die wij mogelijk van u ontvangen:

 • Voor -en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer en email adres 
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens omtrent uw activiteiten op onze website
 • Gegevens omtrent uw surfgedrag op verschillende websites

Gebruik van uw gegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u gebruik te kunnen laten maken van onze diensten die wij leveren, onder meer om:

 • contact met u te kunnen opnemen
 • u te informeren over nieuwe diensten en/of wijzingen aan onze bestaande diensten
 • producten of diensten te kunnen leveren aan de opdrachtgever
 • financiële of administratieve handelingen uit te kunnen voeren en te verwerken

Tevens analyseert Hoveniersbedrijf Jaap de Vries uw gedrag op onze website om u nog beter te kunnen ondersteunen in onze dienstverlening, zodat deze nog beter aansluiten bij uw persoonlijke voorkeuren. Tot slot verwerken wij natuurlijk ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Gebruik van cookies en delen met derden

Hoveniersbedrijf Jaap de Vries gebruikt analytische, functionele en tracking cookies op de website. Wij stellen u bij bezoek van onze website in staat om een keuze te maken in welke cookies u accepteert. Tevens is het mogelijk om deze instellingen op een later moment te wijzigen.

Een cookie is een klein text-bestandje dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt geplaatst in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert op uw device en dat uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Daarnaast worden cookies gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Het is mogelijk dat wij gebruik maken van diensten van derde partijen zoals Google. Deze partij kan een cookie plaatsen op onze website welke niet door ons zijn te beïnvloeden.

Tot slot zullen wij uw gegevens nooit met derden delen en/of verkopen zonder u hiervan op de hoogte te stellen en uw toestemming te hebben ontvangen, tenzij wij hier wettelijk toe verplicht zijn en/of worden gesteld.

Bewaartermijn van de gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om doelen te realiseren waar deze gegevens voor worden verzameld, tenzij wet en regelgeving ons verplicht hiervan af te wijken.

Inzage -en wijzigingsrecht

Het is uw recht om gegevens die Hoveniersbedrijf Jaap de Vries van u verwerkt, in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen als u dat wenst.

Beveiliging van de gegevens

Hoveniersbedrijf Jaap de Vries neemt de bescherming van gegevens van zowel u en onszelf zeer serieus. Hierdoor hebben wij verschillende veiligheidsmaatregelen getroffen, op zowel technische factoren als op organisatorisch niveau. Dit moet voorkomen dat misbruik, fraude, verlies en onbevoegde toegang van derden plaatsvind. 

Tot slot

De wet -en regelgeving omtrent privacy veranderen in een hoog tempo door beslissingen op Europees en landelijk niveau. Hierdoor kan het zijn dat Hoveniersbedrijf Jaap de Vries genoodzaakt is om wijzigen te maken in onze Privacy Statement. Indien er wijzigingen worden gemaakt houden wij u hiervan op de hoogte via onze website.

Deze privacy verklaring is van:

1 januari 2021